Färre nior på Gotland gymnasiebehöriga

Ny statistik över de gotländska niornas slutbetyg i våras visar att andelen elever som inte blev gymnasiebehöriga ökade jämfört med 2013.

Skillnaden i slutbetygen mellan pojkar och flickor minskar dock. Den enda grundskola som visar ett högre resultat både gällande andelen elever med fullständiga betyg och andelen elever med gymnasiebehörighet är Klinteskolan i Klintehamn, visar en sammanställning som barn- och utbildningsförvaltningen gjort.

- Som nytillträdd skoldirektör känns det bra och viktigt att vi har ett bra systematiskt kvalitetsarbete där vi sammanställer våra resultat och analysera det arbete som görs för alla Gotlands barn och elever. Vi får ett viktigt lärande inom förvaltningen och kan ta del av goda exempel som till exempel Klinteskolans arbete för att höja elevernas resultat. Den slutliga nationella jämförelsen är inte helt klar men Gotland har de senaste åren legat något över rikssnittet, säger Anders Jolby i ett pressmeddelande från barn- och utbildningsförvaltningen.

Andel nior med gymnasiebehörighet (2013 i parentes)

 • Fårösundsskolan 83% (89)
 • Solklintsskolan 74% (88)
 • Romaskolan 74% (95)
 • Solbergaskolan 89% (86)
 • Södervärnsskolan 90% (90)
 • Klinteskolan 90% (85)
 • Högbyskolan 81% (81)
 • REGION GOTLANDS SKOLOR 85% (87)
 • Atheneskolan 96% (98)
 • Guteskolan 79% (97)
 • FRISKOLOR 90% (98)

Andel nior med fullständigt betyg (2013 i parentes)

 • Fårösundsskolan 58% (89)
 • Solklintsskolan 61% (75)
 • Romaskolan 66% (85)
 • Solbergaskolan 81% (83)
 • Södervärnsskolan 85% (82)
 • Klinteskolan 83% (73)
 • Högbyskolan 71% (73)
 • REGION GOTLANDS SKOLOR 77% (81)
 • Atheneskolan 87% (96)
 • Guteskolan 63% (85)
 • FRISKOLOR 78%

Källa: Gotlands barn- och utbildningsförvaltning

SVT 7 september: Nytt bottenrekord för svensk skola