Tufft hitta nya hem för flyktingbarn

1:44 min

Just nu förbereder Gotland för ytterligare asylboende för ensamkommande flyktingbarn. Christina Godarve, chef för socialförvaltningens individ- och familjeomsorg, säger att de haft tufft att hinna med.

Den ökade mängden flyktingar till Sverige gör att fler väntas komma än de som oväntat kom i somras, berättar Christina Godarve, avdelningschef på individ- och familjeomsorgen inom socialförvaltningen där de haft det tufft att hinna med.

Gotland har sedan länge haft två boenden för flyktingbarn, ett för dem som söker asyl och ett för dem som fått uppehållstillstånd, sammanlagt arton barn. Men i somras fick alltså regionen, med kort varsel, ta emot fjorton nya flyktingbarn som söker asyl. De fick först bo i tillfälliga lägenheter, men kunde sedan flytta in i ett boende som från början var tänkt som ett nytt utslussningsboende för dem som fått uppehållstillstånd.

Det nya utslussningsboendet är därför framskjutet. Och istället läggs kraften nu på att ordna ännu ett asylboende för de nya flyktingbarn som väntas komma i år. Det handlar om boenderum för uppemot nio personer och gemensamma utrymmen. Men hur många barn som kommer eller var de kommer ifrån och hur gamla de är går inte att veta i förväg.

Allt merarbete inför flyktingplaneringen innebär också att socialförvaltningen behövt anställa ytterligare en person, men trots den hårda arbetsbelastningen har alla anställda ställt upp och jobbat extra eftersom de har känt att det varit en viktig uppgift att snabbt ordna boende till flyktingbarnen.