Ökat flygresande till och från Visby

Fler passagerare flög till och från Visby flygplats i augusti. Antalet resenärer ökade med 15 procent jämfört med augusti 2013, samtidigt gjordes färre landningar. 43 730 passagerare reste via Visby.