Nytt nej till vindkraftverk nära örnbon i Boge

Det ser inte ut att bli några vindkraftverk i Boge, för bolaget Boge Vindbruk efter att Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Stockholm sagt nej till ansökan.

De säger nej för att de planerade sju vindkraftverken ligger i ett område där det finns risk för att rovfåglar störs, konstaterar miljöprövningsdelegationen.

Alla planerade verk ligger inom det rekommenderade skyddsavståndet på minst två kilometer från kända havsörnsbon.

Platsen är helt enkelt inte lämplig för att sätta upp några vindkraftverk tycker delegationen och avslår bolagets ansökan.