Västerhejde nya skola byggs vid idrottsplatsen

De enda alternativen för Västerhejdes nya skola är att bygga på Västerhejde IP eller bakom idrottsplatsen. I veckan diskuterade Gotlands skolpolitiker frågan med IFK Visby.

Skolan har länge varit för liten för alla barn i området, men det har varit svårt att hitta en plats för nybygget.

Två alternativ som inte längre är aktuella är antingen bakom den nuvarande skolan, men där är marken för sank. Eller i norra Vibble mitt emot nedfarten till Kneippbyn, men det har regionstyrelsen avfärdat eftersom marken inte är planlagd. Och då återstår bara idrottsplatsen.

Oavsett om skolan byggs på eller bredvid planen kommer IFK Visby påverkas. Därför var föreningen med på ett möte med Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott och teknikförvaltningen på plats i Västerhejde i veckan.

Enligt nämndens ordförande, vänsterpartisten Brittis Benzler fick politikerna en chans att ställa frågor, men de har inte tagit ställning, utan hon vill att hela nämnden ska diskutera frågan först.