Skräpig tomt upprör grannar

Ett grannlag på östra Gotland vill att regionen gör något åt en nedskräpad tomt. I ett upprört brev till regionen skriver grannarna att tomten ser ut som en soptipp och att ingen har varit där under hela året.

Bilder på vagnar med skräp, gamla traktorer och bilar är bifogade.

I tidigare ärenden har byggnadsnämnden beslutat ansöka om vite till tomtägare som har haft skräpiga tomter.