Tekniska lösningar ska rena Östersjön

Effektivare reningsverk och hårdare krav på jordbruket räcker inte för att stoppa algblomningen i Östersjön, anser Sverige som ska föreslå övriga Östersjöstater att testa tekniska lösningar till havs.

Det handlar till exempel om syrepumpning och muddring. Syftet är att skynda på återhämtningen i havet, enligt Anders Alm, departementssekreterare på miljödepartementet.

-Länderna runt Östersjön bygger reningsverk och minskar näringsläckaget från jordbruket. Trots det blir situationen inte bättre, säger han till tidningen Sydsvenskan.

Nästa vecka presenterar han förslaget under ett möte med Helcom, den mellanstaliga Helsingforskommissionen för att lösa miljöproblemen i Östersjön.