Algrening av havsvatten gav ingenting

1:52 min

Det gotländska försöket att pröva ny teknik för att rena havsvatten från giftiga blågröna alger kunde aldrig provas i sommar eftersom det inte blev någon algblomning.

- Trots att vi hade en varm sommar, så fick vi inga alger, så det var ju lite tråkigt att inte få prova ut det här, säger Roland Hoas som är regionens drifttekniker.

Att rena vatten från Östersjön för att dryga ut vårt dricksvatten på Gotland spås bli räddningen inför framtiden. Därför pågår det sedan flera år ett gotländskt projekt med att rena havsvattnet genom speciella så kallade membranfilter. Först avlägsnas salt, sedan bakterier och andra farliga ämnen.

Det projekt som drog igång nu i somras var inriktat på att pröva en ny teknik med biologisk rening för att få bort giftet från blågröna alger från havsvattnet. Det skulle provas i en anläggning vid Visby lasarett, där de andra försöken gjorts med goda resultat.

Att algreningsförsöket inte kunde genomföras får nu konsekvenser för nästa steg i regionens planerade havsvattenrening. Det gäller den anläggning som planeras i Herrvik för rening av havsvatten. Men regionens Va-chef Jonas Aaw är ändå inte oroad över att något alggift ska slinka igenom.

- Även utan en biologisk förbehandling så kommer membranen att ta toxinerna, men det hade ju varit väldigt skönt att kunna säga att om man har så här mycket algtoxiner, då käkar biologin upp så här mycket. Det hade ju varit jätteskönt att veta det, men det kanske vi vet efter att vi kört Herriks anläggning ett tag. Vi får lära oss det under drift så att säga.