Nytt äppelklonarkiv vid Norrbys i Väte

Ett nytt klonarkiv för äpplen ska byggas upp vid kulturreservatet Norrbys i Väte. I Sverige finns 14 lokala klonarkiv, alltså fruktträdgårdar med uppgift att bevara fruktsorter för framtida generationer.

För Gotland har sex äppelsorter valts ut av Programmet för Odlad Mångfald som "extra bevaransvärda"; däribland Stenkyrke- Thule- och Pilungs.

Klonarkiven ligger från Skåne i söder till Dalarna i norr och nu blir alltså Väte en ny prick på kartan. Det kommer att utgå ersättning för arbetet att bevara lokala fruktsorter.

Tisdag 28 oktober kommer nya ympade äppelträd att sättas i jorden vid Norrbys i Väte.