P4 Gotlands vattengranskning

Nya våtmarker i Gammelgarn fyllde sinade brunnar

2:14 min

På hela Östergarnslandet är det stora problem med vattenförsörjningen sommartid. Men i Gammelgarn finns ett nytt över två kilometer långt våtmarksystem som helt förändrat dricksvattentillgången.

- För några år sen sen kunde jag inte använda vattenklosett under sommarhalvåret och det var omöjligt  tvätta sommartid. Och nu i år har vi inte märkt några restriktioner alls. Grannar säger att det nu är ett överflöd, att de aldrig haft så här mycket vatten tidigare, säger Eva Frölander, som var ledare för projektet.

Eva Frölander bjuder på kaffe och på köksbordet ligger kartor som visar det över 2 kilometer långa våtmarksområdet med diken, dammar och en liten sjö.
Våtmarksområdet var klart 2012 och redan året därpå var skillnaden stor, trots att nederbörden var liten. Det har blivit en fungerande vattenreservoar och de 10 brunnar som mätts har fått stabilare vattennivåer på sommaren och i området är tillgången på vatten större.

- Det är jätteskönt! Folk som bor i det här området är vana vid att snåla och vara försiktiga vid användningen av vatten.  Vi behöver inte tänka på det längre, helt enkelt.

Från det lilla agvätet, där vattnets färd börjar, rinner bara en rännil i en liten bäck.

- Det är bara så riktigt lite vatten som rinner. Men eftersom det rinner hela tiden så samlar det på i de här våtmarkerna, berättar Eva Frölander.

500 meter nedströms ligger nu en liten sjö. Det är en vattenspegel som inte funnits på 300 år.

- Här är en gammal sjö framtagen. Den fanns med på kartor från 1700-talet. Det var ett moras och igenväxt. Men nu är det vackert.

En miljon kronor kostade våtmarkssystemet och det var pengar från Länsstyrelsen för lokala vattenprojekt och från landsbygdsprogrammet Leader Gotland. Men pengarna för projektet är slut, så det blir inte någon uppföljning på vilka effekterna är. Och det tycker Eva Frölander är synd. 

- Man anlägger våtmarker idag och det finns våtmarksstöd. Men sen att ta lärdom av det, det försvinner när man inte gör någon dokumentation.