Sänkt svartbyggnadsavgift för villavagnar

Svartbyggesavgiften för Villavagnarna på Norderstrands camping kan bli mindre än en tredjedel av den summa som diskuterats tidigare.

Avgiften ska tas ut eftersom villavagnarna inte har något bygglov och därför skulle de ha tagits bort före den första oktober.

Men den avgift som föreslås är alltså rejält nedsatt jämfört med de ursprungliga dryga 1,8 miljoner kronor som skulle ha tagits ut.

Det belopp som nu föreslås är drygt 450.000 kronor. Anledningen till att avgiften sänks är att vagnarna inte förstört marken och att de står på en camping.