Telefonproblem inom Region Gotland

Det har varit svårt att komma fram till Region Gotland på telefon på måndagsförmiddagen. Det var en driftstörning som påverkade samtalsbokningen. Vissa, men inte alla, samtal kopplas till regionupplysarna/växeln i stället för att kunna boka en samtalstid till svarsstället.

Det innebär att det kunde ta lång tid att komma fram på telefon till Region Gotland. De som försökte ringa uppmanades att försöka igen för att komma fram.

Felet ska ha samband med störningar i Tele 2s nät över hela landet. Men det felet nu vara åtgärdat.