P4 Gotlands vattengranskning

Goda betyg för dricksvattnet på Gotland trots omfattande problem

1:35 min

Trots att många med egna brunnar har problem med bakterier, salt och sinade brunnar och att många med kommunalt vatten klagar på att vattnet smakar illa får dricksvattnet på Gotland godkända betyg.

Över 700 personar har svarat på P4 Gotlands vattenenkät.

Trots de många bristerna som uppgetts i enkäten, så får det kommunala dricksvattnet medelbetyget 3,8. Högst betyg i Garda, Silte och Västergarn och lägst betyg i Bunge och Fröjel.

Dricksvattnet i de egna brunnarna får 4.0, trots mer omfattande problem.
Enligt Region Gotlands senaste undersökning av 100 enskilda brunnar över hela Gotland så hade 70 brunnar otjänligt vatten eller tjänligt med anmärkning. vi har också rapporterat om att hundratals är beroende av att hämta vatten på vattenstationer och från tankbilar.
De enskilda brunnarna får lägst betyg i Ardre, på Fårö och Östergarn. Allra högst betyg i bland andra Akebäck, Lojsta och Västerhejde.