För få elever på Gotland för naturvetenskap med samhällsinriktning

1:29 min

Gymnsieelever vill ha kvar det naturvetenskapliga programmet med samhällsinriktning. Eleverna har skrivit brev till skolpolitikerna men vuxen- och gymnasieutbildningsnämndens ordförande Per Edman (V) säger att antalet elever på Gotland inte räcker.

Det naturvetenskapliga programmet med samhällsinriktning är en utbildning där man läser tillsammans med naturvetarna första året och sedan tar beslut om vilken inriktning man ska gå. Det ger ett alternativ för dem som annars väljer bort naturvetenskap som anses vara ett tuffare program.

Men det går inte längre att söka till programmet på Gotland och eleverna har skrivit brev till politikerna i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för att behålla utbildningen.

Per Edman säger att han förstår elevernas synpunkt, men att antalet elever inte räcker till för båda inriktningarna, eftersom få sökt varianten med samhällsinrikning.

När gymnasiet flyttar tillbaka till det ombyggda Sävehuset 2017, kan det kanske bli möjligt igen, men de närmaste åren går det inte enligt Per Edman.

Ulrika Uusitalo Fernholm
ulrika.uusitalo@sverigesradio.se