16-åringar får stå i bostadskö hos Gotlandshem

Ungdomar från 16 års ålder kan nu ställa sig i bostadskö hos bostadsbolaget Gotlandshem, från och med tisdag.

För att kunna teckna kontrakt för en lägenhet gäller dock 18 årsgränsen precis som förut.

Gotlandshems styrelse har beslutat om förändringen som nu börjar gälla efter att det tekniska systemet ändrats.

 För unga mellan 18 och 22 finns förutom vanliga lägenheter även så kallade ungdomslägenheter att söka. Ungdomslägenheterna är oftast mindre ettor med relativt låg hyra och kan endast tecknas av ungdomar under 23 år.

Det är gratis att stå i GotlandsHems bostadskö och registreringen gör man på hemsidan www.gotlandshem.se där man även kan hitta mer information.