Slite hamn förbereds för fler passagerare

Hamnen i Slite ska nu förberedas för ökad passagerar- och godstrafik. Det är Gotlands kommun som vill muddra och rusta upp i Slite hamn för att där kunna ta emot fler fartyg. Enligt beräkningarna kan dagens omkring 20 anlöp öka till 150 per år.

Hamnen i Slite ska nu förberedas för ökad passagerar- och godstrafik.

Det är Gotlands kommun som vill muddra och rusta upp i Slite hamn för att där kunna ta emot fler fartyg. Enligt beräkningarna kan dagens omkring 20 anlöp öka till 150 per år.

Bland annat planeras för en ny roro-ramp för att kunna använda Slite som reservhamn för gotlandsfärjorna.

Gods ska också flytta från Visby till Slite. Det handlar om flis, sten och massavedstransporter. Samtidigt föreslås att spannmåls transporterna flyttas från Slite till Klinte.

Men Slite väntas också få utökad bil- och passagerartrafik. Och här vill kommunen göra det möjligt för en ökad färjetrafik österut och här bedöms trafik till Lettland vara en möjlig utveckling.

Utökningen i Slite hamn väntas också öka utsläppen och bullret.

Planerna kommer närmare att redovisas vid ett möte för allmänheten.