Cementa ser hundra års kalkbrytning försvinna med EU-skydd

4:52 min

Cementas miljöchef Kerstin Nyberg är mycket kritisk till att områden intressanta för kalkbrytning också anses så skyddsvärda att den framtida kalkbrytningen äventyras ett helt sekel framåt.

Det stormar kring Natura 2000-områden på Gotland. Alltså EU:s nätverk för att hejda utrotningen av arter och livsmiljöer.

Skyddsvärda områden på Norra Gotland krockar med både Cementas och Nordkalks planerade kalkbrytning.

LRF tycker att markägarna fått veta för lite om det här, Mellanskog instämmer och på Cementa sitter miljöchefen Kerstin Nyberg - också kritisk.

-Det här förslaget innebär att kalkbrytningen på stora delar av norra Gotland blir helt omöjliggjord. Det här området motsvarar mer än hundra års brytning för cementproduktion, säger Nyberg.

Det återstår en dryg vecka tills ett förslag, den 5:e mars, ska skickas från länsstyrelsen till Naturvårdsverket och därefter till regeringen om utökade områden på Gotland,  skyddade enligt Natura 2000.

Länsstyrelsen har, som P4 Gotland tidigare berättat, tagit fram ett förslag redan. Nästa vecka (v 10)ska det också ha sammanställts yttranden från de som berörs av förslaget.

Uppdraget som getts till länsstyrelsen är att inventera och ta fram områden som innehåller karsthällmarker och basiska berghällar - det vill säga just såna naturtyper som finns i Filehajdar.