Waldemar Falck får Visby innerstadsförenings Guldros

6:01 min

Waldemar Falck får Visby Innerstadsförenings utmärkelse Guldrosen 2015. Han är expert på innerstans bebyggelse och har bland annat gett ut omfattande fotodokumentation av Visby förr i tiden.

Enligt motiveringen till priset har han "genom sitt omfattande och mångåriga arbete med bevarandet och katalogiserandet av äldre fotografier och skildringar, verksamt bidragit till att fördjupa kunskapen om Visby förr och nu".

"Tack vare Waldemar Falcks insatser är nu historien tillgängliggjord till nytta och glädje för forskare, besökare och inte minst oss Visbybor samtidigt som materialet kommer att bevaras för framtida generationer.

Visby Innerstadsförening med cirka 400 medlemmar, har delat ut Guldrosen sedan1994 till någon som på ett värdefullt sätt bidragit till att förbättra boendemiljön i Visby.

Föreningen arbetar för att den gamla Hansestaden ska vara en trivsam stad att leva och verka i och vara attraktiv för besökare.