Bilderna från Gotland Runts besök i Silte

Silte är socknen som Gotland Runt besökte denna onsdag.

Se bilder från tidigare Gotland Runt

Sivert Nordström var tekniker, Mari Winarve och Tomas Ardin reportrar.