Regionledningen föreslås förorda jobb framför Natura 2000-områden på norra Gotland

1:54 min

Gotland har inte råd att mista några arbetstillfällen. Något som skulle bli en direkt konsekvens om det bildas 26 nya naturområden på norra Gotland. Det skriver regionens tjänstemän i ett förslag.

P4 Gotlands nyheter om stenbrytning

Tjänstemännen skriver ett förslag till regionens ledande politiker inför ställningstagandet till de föreslagna Natura 2000-områdena.

På onsdagen ska politikerna i regionsstyrelsen ta beslut om hur de ska ställa sig till förslaget om att skydda nya naturområden på ön. Det är länsstyrelsen som tagit fram förslagen och regeringen som bestämmer. Men det är EU som kräver att Sverige tar fram nya områden för att hejda utrotningen av arter och livsmiljöer. De skyddsvärda och unika naturområden som förslås, krockar med både Cementas och Nordkalks planerade kalkbrytning.

Och en del av de här områdena är också klassade som riksintresse för mineralbrytning och det är uppenbart- skriver tjänstemännen - att Natura 2000-området kommer att sätta frågan om förhärskande riksintresse på sin spets.

Alltså: Vilket av de båda riksintressena "natur" eller "stenbrytning" skall anses viktigast när regeringen fattar sitt beslut?

Skulle kalkindustrin få ge vika för naturen, och alla anställda lämna Gotland, målar näringslivsenheten upp en bild där skatteintäkterna minskar med cirka 50 miljoner kronor och sysselsättningen med totalt runt 500 personer.

På sikt kan det betyda att arbetet med att bli "årets tillväxtkommun 2018" äventyras.

Regeringen har här ett stort ansvar för hur näringslivet ska se ut på Gotland framöver, anser tjänstemännen på regionens ledningskontor.

Men samtidigt poängterar tjänstemännen att det är viktigt att ta hänsyn till vattentillgången på norra Gotland.

Men det är ändå risken för att Gotland förlorar jobben, som dominerar förslaget till yttrande. Ett yttrande som man får förmoda kommer att väcka stor debatt på regionsstyrelsen.

Hård kritik har framförts om att det inte varit en dialog med markägare och andra, från länsstyrelsens sida, när det gäller att föreslå natura 2000-områden.