Protester mot nytt jätteverk i När

23 fastighetsägare i När protesterar mot ett planerat stort vindkraftverk på Kapelludden. Det är Vindkraftbolaget i När som vill ersätta tre äldre verk med ett 150 meter högt vindkraftverk.

Fastighetsägarna tycker bland annat att det är fel att fortsätta med vindkraftproduktion i anslutning till ett Natura 2000-område och att vindkraftverket ska verka avskräckande för friluftsliv och fastighetsutveckling i området.