Smutsiga och dammiga skolor på Gotland

Över 70 procent av de gotländska skolorna är ostädade och smutsiga. Det visar en kontroll regionen gjort i 39 av öns skolor.

När det gäller bristerna i städningen kan förklaringen vara otydlig arbetsfördelning mellan inhyrd städpersonal och skolornas egen personal. Vid flera skolor låg dammet synligt i skollokalerna.

I nära 60 procent av skolorna var det också brister i ventilationen. Skolorna hade också brister i kemikaliehanteringen.

Trots bristerna visar kontrollen att det blivit bättre jämfört med tidigare år.