Upprop i Fleringe för att behålla församlingshemmet

2:17 min

I Fleringe är känslorna heta kring socknens församlingshem. När norra Gotlands pastorat ser över sin utgifter är församlingshemmet i Fleringe ett av de hus kyrkan vill lämna.

Åke Kihlén i Fleringe vill att kyrkan behåller församlingshemmet, som han anser behövs som samlingslokal i socknen.

-Det finns ingen bygdegård. Det här är det enda vi har, säger han och räknar därmed bort "spelmanshuset" Groddagården och Bläse kalklada. Där går bara att samlas sommartid, förklarar han, med hänvisning till avsaknad av vatten/avlopp och värme.  

Åke Kihlén är mycket kritisk till de planer som finns inom norra Gotlands pastorat att göra sig av med vissa fastigheter för att de kostar för mycket, där de står. Församlingshemmet i Fleringe finns med på den lista det arbetas med över tänkbara försäljningsobjekt. Samtidigt som sockenkyrkan står låst, med lapp på kyrkporten, "stängd på grund av mögel", blir det för mycket för Åke Kihlén. Han tycker att kyrkan har ett ansvar att behålla församlingshemmet som en samlingslokal i socknen.

- Man talar om en kyrklig gemenskap, men den försvinner ju då. Vi kan inte åka till Fårösund så fort det är något, säger han, inför tanken att mista församlingshemmet i socknen.

Församlingshemmet i Fleringe används av långt fler än bara kyrkans medlemmar säger Åke Kihlén, det visar också den protestlista som raskt fick fler underskrifter än det finns boende i socknen.

- 127 namn!

Ja, i Fleringe bjuder de alltså kraftigt motstånd mot pastoratets säljplaner. Där vid köksbordet hemma hos Åke & Ulla Kihlén sitter också Anders Falkgren. Han har inte sett hela listan över fastigheter som kan tänkas bjudas ut till försäljning, men han har hört snacket - om både församlingshem och prästgårdar på norra Gotland.

- Fårö prästgård vill man sälja. Fleringe församlingshem och Stenkyrka va? Och Lokrume. Och Boge - fyller Åke Kihlén i - och refererar till vad de hört på ett möte där försäljningsfrågan diskuterats.

Sin protestlista skall de överlämna till de fastighetsansvariga inom Norra Gotlands pastorat. På frågan om det inte är knivigt att kräva att Svenska kyrkan skall behålla fastigheter som kostar pengar, i tider när medlemmarna blir färre, svarar Åke Kihlén att han förväntar sig att kyrkan tar ansvar för att de medlemmar som ännu är kvar skall kunna samlas. För honom är frågan större än ett hus.

- Jag tycker att det gått lite för långt. Alla talar om en levande landsbygd, oavsett partifärg, men sedan gör de allt för att ta död på landsbygden, säger Åke.

Ulla Kihlén vet inte vad hon skall tro om de framtida möjligheterna att kunna samlas i Fleringe.

- Vi får sitta i våra hus och ta emot. Vart skall vi ta vägen?

Bengt Horn som är ordförande för kyrkogårds- och fastighetsutskottet i norra Gotlands pastorat förstår besvikelsen i Fleringe, där de motsatt sig att kyrkan lämnar lokalen.

-Det vore en önskedröm att kunna behålla alla fastigheter, men nu har vi inte den ekonomin, säger han.