Krogar i Visby krävs på straffavgift för buller

3:48 min

Två krogar runt Stora Torget i Visby innerstad, måste betala en straffavgift om det fortsätter att bullra för mycket för krogen. Men det kan bli svårt att kräva ut straffavgiften.

De två krogarna det handlar om nu, är Restaurang Nunnan, där boende ovanpå restaurangen har klagat i flera år på bullret.

Ägaren har ljudisolerat taket, direkt under lägenheten, men trots det tycker de boende att ljudet är för högt, och även de mätningar som miljö- och hälsoskyddet gjort visar på att det är höga ljud när det är musik på restaurangen. Nivån låg på 35 db, mot de 25 som Folkhälsomyndigheten vill. Därför har nämnden beslutat att krogen ska betala ett löpande vite om 25 000 kronor per dygn så fort det bullrar för mycket.

Den andra krogen Kharma lite längre bort på torget får ett betydligt högre vite, 100 000 kronor - där har boende ett flertal gånger i sommar klagat på nivån, Även polisen har fått många påringningar om att det låter för mycket från krogen.

Men det kan bli svårt att ta ut avgiften, konstaterar nämndens miljöpartistiska ordförande Isabel Enström.

Det beror på att nämnden måste kunna bevisa att det är just en viss verksamheten som orsakat störningen när den ska begära att vitet ska dömas ut hos en högre instans.

Ett annat problem är att verksamheten byter ägare och eftersom vitet följer den tidigare ägaren, måste regionen börja om från början, enligt Isabel Enström.