Domen om Nordkalks stenbrytning kan bli vägledande

1:55 min

Domen i Mark- och miljööverdomstolen om Nordkalks framtida stenbrytning i Klinthagen kan bli vägledande för andra miljömål. Det handlar om stenbrott kan tillåtas där rödlistade och skyddade växter och arter dör.

– Det är en jättespännande fråga om artskyddsförordningen och hur man ska tillämpa den. För det finns paragraf som säger att det ska vara ett allt överskuggande allmänintresse för det man vill göra för att man ska kunna få dispensen. Och både vi, industrin och naturvården vill veta var gränsen går. Är kalkbrytningen ett sånt allt överskuggande allmänintresse som ska ha dispens, säger Petter Rimfors, jurist på Länsstyrelsen.

När den lägre instansen Mark- och miljödomstolen gav Nordkalk alla tillstånd de sökte fick Nordkalk dispens - klartecken - att bryta sten trots att det bland annat finns hotade och skyddade fjärilar i området. Domstolen motiverade det med att riksintresset för mineralutvinning är ett sånt överskuggande allmänintresse.

Men Länstyrelsen och Naturvårdsverket menar att det inte är det och att det kommer att vara en avgörande punkt i den kommande domen, anser myndigheterna. Stenbrytningen är för kortsiktig för att så höga naturvärden ska förstöras, säger Helene Lindahl, biolog på Naturvårdsverket:

– Vi anser inte att det är ett tvingande och ett allt överskuggande allmänintresse. Ett av de argument som framförts är att det faktum att det är ett så kallat riksintresse för att bryta kalk skulle i sig vara ett sånt tvingande skäl, det håller vi inte med om.

Naturvårdsverket hoppas nu på en vägledande dom. Helene Lindahl tar upp en dom i Mark- och miljööverdomstolen som kom i våras där skidanläggningen Örndalen i Härjedalen inte fick dispens från artskyddsförordningen för att anläggningen skulle störa kungsörnar i området. Och det trots att det handlade om 300 arbetstillfällen och bygdens utveckling.

– I det fallet så pekade man på att det inte var tillräckligt långsiktigt och tillräckligt tvingande och allt överskuggande allmänintresse för att uppfylla det här kravet i det fallet. Vi tycker att den domen var rätt och riktig och att den är relevant att ta hänsyn till även i det här fallet, säger Helene Lindahl, biolog på Naturvårdsverket.

Nordkalk vill inte kommentera den pågående huvudförhandlingen, som avslutas imorgon. Men bolaget anser att man ska få dispens från artskyddsförordningen.