Nekas assistans - tvingas bo med exmaken

1:46 min

Lina Kraft i Visby har hjärnskador efter att ha blivit biten av en häst som barn. Hon är 28 år, men klarar inte av att vara ensam och hon får inte assistans. Därför bor hon ihop med ex-maken som hjälper henne.

Kampen började med att hon ansökte om assistans men fick nej för att hon inte ansågs ha en sån funktionsnedsättning att hon kan få assistans.

Efter flera år av överklaganden fick hon domstolsbeslut på att hennes autismliknande problem gör att hon har rätt till assistans, men om hon behöver det.

Och socialnämnden i Region Gotland anser att Lina Kraft inte behöver assistans, utan kan klara sig med annan hjälp 3 timmar och 50 minuter i veckan. 

– Jag tycker det är fördjävligt rent ut sagt. Det känns bara som att de väntar på att jag ska ge upp, säger Lina Kraft.

Beslutet har de överklagat flera gånger och väntar nu på besked från Högsta förvaltningsdomstolen.

Under tiden är Lina Kraft beroende av hjälp från Fredrik Pileborg, som hon var gift med fram till hösten 2012. De bor fortfarande ihop och han hjälper henne med det mesta.

– Det är ju jättejobbigt för Lina, och man kan ju inte bara överge någon som behöver hjälp, säger Fredrik Pileborg.

Hjärnskadorna gör att hon kan bli psykotisk och det gör att hon blir väldigt stressad av att vara ensam. Men socialnämnden anser inte att det är ett grundläggande behov. Att maken blev hennes vårdare och assistent tror båda ledde till skilsmässan.

– Det tär ju väldigt mycket. Man blir ju ganska utbränd efter ett tag, säger Fredrik Pileborg.

– Det är väldigt synd att man ska behöva bo ihop med någon, att man inte klarar sig, säger Lina Kraft.