Företagare på Gotland inte nöjda med bygglovshanteringen

Region Gotland får samma resultat som i fjol i Sveriges kommuner och landstings (SKL) undersökning av hur företagare upplever sina kontakter med regionen. Gotland hamnar på plats 160 av 193 deltagande kommuner i landet.

Företagarna är minst nöjda när det gäller byggloven, där resultatet hamnade långt under godkänt.

Det kan förklaras att antalet ärenden har ökat kraftig, samtidigt som bygglovsenheten vid regionen inte haft full bemanning. Nu har fler nya handläggare anställts och kundtjänsten har utökats.

Miljö- och hälsoskydd förbättrade sina resultat mest och bland serviceområdena nådde bemötandet ett resultat klart över det som räknas som godkänt.