Lövsta blir av med sina grisar

Naturbruksprogrammet på Lövsta kommer att bedrivas utan grisar i stallen. Ett nytt avtal innebär att Staffan Olofsson i Eskelhem slutar att leverera grisar dit och istället tar eleverna hem till sig.

Gamla stallar kostar för mycket att ersätta så nu lämnar grisarna Lövsta. Utbildningen djur, profilerad mot lantbruksdjur kommer att ske på andra platser än Lövstas gröna centrum.

Orsaken säger Mats Pettersson, vd på Grönt Centrum som driver Lövsta är att Region Gotland inte tänker investera i nytt grisstall sedan det gamla blivit för dåligt. Korna, som går med en miljon i förlust och lammen blir kvar. Satsningar på häst, katt, hund och gula maskiner gör att man breddar utbildningen för att nå nya målgrupper. Antalet elever skall ökas från förra årets 8 elever till 80 inom fem år, det är i alla fall målet säger Mats Pettersson.

Staffan Olofsson i Eskelhem slutar nästa höst att leverera grisar till Lövsta. Enligt det nya avtalet kommer istället eleverna att få utbildning på hans gårdar men det innebär ändå ett stort ekonomiskt avbräck när en av fem produktionssateliter försvinner. Grisproduktionen går med vinst men hur länge blir korna som går med förlust kvar på Lövsta, undrar Staffan Olofsson.