Pastoratet på norra Gotland står fast vid säljplaner

2:08 min

Svenska kyrkan ser över sitt fastighetsinnehav i syfte att krympa utgifterna för lokaler. Kyrkans medlemstapp gör att något måste göras säger Bengt Horn i norra Gotlands pastorat.

Bengt Horn som är ordförande för kyrkogårds- och fastighetsutskottet i norra Gotlands pastorat förstår besvikelsen i Fleringe, där de motsatt sig att kyrkan lämnar lokalen.

-Det vore en önskedröm att kunna behålla alla fastigheter, men nu har vi inte den ekonomin, säger han.

Som P4 Gotland berättat är vissa församlingshem och prästgårdar på norra Gotland under lupp för eventuell försäljning just nu.

Fårö prästgård är tänkt att säljas i vår. Församlingshemmen i Boge, Lokrume och Fleringe diskuteras också för försäljning.

Bengt Horn är ordförande för kyrkogårds- och fastighetsutskottet i norra Gotlands pastorat. Han förstår besvikelsen i Fleringe, där de motsatt sig att kyrkan lämnar lokalen.

Norra Gotlands pastorat består av 24 socknar - som bildar 7 församlingar. I pastoratet finns 25 kyrkor varav 24 är medeltida, 3 kapell och 2 ruinkyrkor. Så beskrivs pastoratet på hemsidan.

Bengt Horn säger att valet står mellan att ha fastigheter och att ha personal - och personal är verksamhet. Och verksamheten går då före att kyrkan kan hålla sig med kostsamma hus runt om i socknar där små församlingar blivit större. Ett församlingshem i varje församling talas det om nu. Norra Gotlands pastorat består av 24 socknar - som bildar 7 församlingar.

Bengt Horn säger att det finns 64 "profana byggnader" i pastoratet på norr och med det medlemstapp som kyrkan har måste något göras, säger han.

- Prästgårdarna är jättedyra, säger han, och tillägger att det inte är någon hemlighet att försäljning kommer att föreslås av prästgårdar när nuvarande präster flyttar ut. Det gäller Stenkyrka och Othem. Fårö prästgård är den som sannolikt säljs först. Det talas om våren 2016 för försäljning av Fårö prästgård.

Vad förväntar sig då Bengt Horn för reaktioner från socknar där det kanske är en viktig symbolfråga att prästgården är bebodd av en präst - eller åtminstone används för någon publik verksamhet?

- Det är tråkigare med församlingshemmen. Faktiskt, säger han och nämner att det inte kommit några reaktioner från Fårö på den planerade försäljningen av prästgården där.

Den protestlista där folk skrivit under för att stoppa den planerade försäljning av församlingshemmet i Fleringe kommer att beaktas och överlämnas till kyrkorådet, säger Bengt Horn. Det är kyrkorådet som beslutar.