Ärkebiskopen gjorde inget fel i Almedalsseminarium

Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar anser inte att ärkebiskop Antje Jackelén gjorde något fel när hon deltog i ett seminarium i Almedalen i Visby, angående Svenska Dagbladets avslöjanden om SCA-topparnas lyxresor.

Bolagets tidigare styrelseordförande Sverker Martin-Löf hävdar i en anmälan att ärkebiskopen "missbrukat Herrens ord" och ville att ansvarsnämnden skulle pröva om hon i avsevärd mån har skadat det anseende en biskop bör ha, eftersom hon "dömer personer, som hon själv inte har skaffat sig kännedom om".

Men ärkebiskopen, som deltog i tolv seminarier under Almedalsveckan i somras, svarar att hon höll sina kommentarer helt på ett principiellt plan och i sina inlägg varken nämnde SCA eller Martin-Lööf vid namn, utan fokuserade på frågan 'Vad innebär det för ett samhälle om en elit tycks ha en annan värdegrund med annan moral och etik? "

Ansvarsnämnden kan inte se att det skulle vara olämpligt för ärkebiskopen att delta i paneldebatter och engagerar sig i samhällsdebatten och uttrycker sina åsikter, som i detta fall på ett generellt plan i en aktuell fråga.

Ansvarsnämnden finner inte att Sverker Martin-Löf har anfört någon omständighet som skulle kunna innebära att Antje Jackelén i avsevärd mån har skadat det anseende en biskop bör ha.