Hemtjänsten på Gotland granskas

2:12 min

Den gotländska hemtjänsten ska granskas. Det man ska titta på den här gången är personalkontinuiteten, alltså hur många olika personer de gamla får möta varje vecka.

Och just personalkontinuiteten är en av de viktigaste faktorerna för att gamla och sjuka ska vara nöjda.

Någon sådan mätning har aldrig gjorts på Gotland, men riksgenomsnittet är 15 personer på en tvåveckorsperiod.

I tv-programmet Uppdrag granskning nyligen intervjuades en kvinna i Göteborg som hade haft 35 olika anställda hemma hos sig under två veckor.

Mariann Godin Luthman som är kvalitetschef inom äldreomsorgen säger att visst händer det att man får in klagomål från både anhöriga och gamla om att det periodvis varit för många olika personer, men det är inte vanligt.

- Det brukar komma in mycket synpunkter, men mestadels beröm.

Undersökningen ska göras i månadsskiftet september-oktober, både bland regionens egen hemtjänst och bland privata hemtjänstföretag.