Bråttom för Byggnadshyttan att lösa den ekonomiska krisen

1:38 min

Det brådskar för Byggnadshyttan Gotland, med sina närmare 40 anställda, att lösa sin ekonomiska kris. Bolaget har haft svårt att betala moms och arbetsgivaravgifter i tid. Skatteskulderna har fortsatt ticka.

Som P4 Gotland berättat har Byggnadshyttan på Gotland hamnat i en ekonomisk kris - bland annat efter en förlustrenovering utförd i en kyrka i Södertälje. En renovering som Byggnadshyttan fortfarande tvistar med Södertälje pastorat om.

Det brådskar det nu för bolaget att få fram pengar till skulder som förfaller.

Bolaget har inte kunnat betala moms och arbetsgivaravgifter i tid och nu är läget lite "kniven på strupen"- artat. På måndag - den 14 september förfaller ett belopp som måste betalas. Det rör sig om drygt 1,6 miljoner som skall in till skattekontot. Det är ett krav - för Byggnadshyttan har redan fått anstånd med att betala den summan, det var i juli.

Senaste inbetalningen gjordes i juni. Därefter har skatteskulderna fortsatt att ticka. I slutet av september måste ett annat belopp också betalas - det rör sig om 1,1 miljoner + ränta.

Tillsammans handlar det alltså om drygt 2,7 miljoner som Byggnadshyttan måste fram med till slutet av september, för att inte hamna hos Kronofogden.

Att det ekonomiska läget för Byggnadshyttan är långt ifrån ljust framgick redan i maj när revisorn tog till orda inför bolagets årsstämma. Han anmärkte på att skatt, sociala avgifter och moms inte betalats i rätt tid.

Revisorn påpekade att styrelsen och vd därmed inte hade fullgjort sina skyldigheter enligt aktiebolagslagen.

Revisorn skickade också med en "upplysning av särskild betydelse". Han flaggade alltså för att det såg illa ut för bolaget. Han såg den förlust på drygt 3 miljoner som bolaget gjorde under 2014 - en förlust som täcktes genom ägartillskott från moderbolaget.

Under de första månaderna i år såg det också så minusartat ut att en kontrollbalansräkning upprättades. Den visade att aktiekapitalet inte var intakt. Det är illa - för uträkningarna visade alltså att även om Byggnadshyttan skulle utnyttja sina beviljade krediter så skulle ändå skulderna överstiga tillgångarna med över 600 000 kronor.

Revisorn tog alltså till orda och sade att "det finns en osäkerhetsfaktor som kan leda till tvivel om företagets förmåga att fortsätta sin verksamhet".

P4 Gotland har sökt, men haft svårt att nå, ansvariga inom stiftelsen Byggnadshyttan och bolaget Byggnadshyttan för kommentarer om vad som skall avvärja en förestående konkurs.