Fritidsbåten utanför Faludden sjönk

1:12 min

Den 32 meter långa  fritidsbåt som hamnade sjönöd under lördagen utanför Gotlands sydöstra kust  har sjunkit.

Kustbevakningen har fartyg på plats, men eftersom båten är i så dåligt skick så går den inte att rädda.

Ombord finns 1200 liter dieselolja.

-Vi försökte dra den in till land,  men då började den istället sakta sjunka.

Av säkerhetskäl fick vi ta bort vår personal, säger Marie Cardell, operativ ledare vid Kustbevakningens ledningscentral i Stockholm

Innan båten sjönk har kustbevakningen tätat avluftningarna så att det inte ska komma ut diesel den vägen. Kustbevakningen har också lagt ut länsor runt båten som ska stoppa den eventuella olja som läcker ut.

Kustbevakningen räknar med att skicka ner dykare för att se om oljan kan tas om hand.

Båten  fick problem på lördagsförmiddagen och tog in vatten. De fem ombord räddades av helikopter och sjöräddningen i Vändburg under lördagen.

Båten var på väg till ett varv i Klaipeda i Litauen.

Läget är åter sådant att ständig tillsyn inte behövs. Kustbevakningen håller haveristen under uppsyn med miljöskyddsfartyget KBV 033 och med kustbevakningsflyget