Förslag att Gotlands kyrkor restaureras mer sällan

Visby stift är i huvudsak positiv till förslaget om ny modell för att fördela kyrkoantikvarisk ersättning. Men stiftet invänder mot vad det kan innebära för Gotland med dess många medeltida kyrkor.

Kyrkoantikvarie Rebecca Svensson konstaterar bland annat att tiden mellan den invändiga restaureringen av kyrkorna kommer att förlängas till 92 år, vilket är dubbelt så lång tid som den nuvarande.

Hon tycker att 60 år vore en lämpligare intervall, med undantag för Visby domkyrka som behöver renoveras oftare.

När det gäller fördelningen av pengar till kyrkorenoveringar för nästa år, blev det ju klart redan i våras att Gotland får drygt 25 miljoner, vilket är betydligt mindre än det sökta beloppet och biskopen Sven Bernhard Fast och landshövding Cecilia Schelin Seidegård har protesterat mot att minskningen kom överraskande.