Gotland på plats 248 i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet

Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i Sverige placerar Gotland i år på plats 248 av landets 290 kommuner, en uppgång med åtta placeringar.

Kirsten Åkerman Svenskt Näringsliv Gotland är inte nöjd med placeringen och skriver att den dåliga placeringen beror på att företagarna inte bemöts tillräckligt konstruktivt i sina möten med myndigheter och efterlyser ökad tillgänglighet, effektivare service och ändrad attityd mot företagarna.

Mest positiva är företagarna i Solna, Sollentuna och Vellinge.