Hemslöjden vill ha Pop upp butik och café

2:11 min

Hemslöjdens lokal Langska huset i Visby ska få mer liv, med fler utställningar och utåtriktad verksamhet för att fylla lokalerna. Det vill Ulla Hellman som är föreningskonsulent för Gotlands hemslöjdsförening.