Nordkalk får tid för förberedelse

Nordkalk får mer tid av mark- och miljööverdomstolen till förberedelse inför förhandlingarna om den planerade kalkbrytningen vid Ducker i Bunge.

Nordkalk hade till den 17 september på sig att komma med synpunkter på målets fortsatta handläggning men får nu ytterligare fem veckor på sig, fram till den 23 oktober.

Det var efter regeringens beslut att föreslå hela området till Natura 2000-område som domstolen nu ska fortsätta med målet.

Nordkalk anser att frågan är komplex och innehåller en rad frågor som kräver ingående utredningar och överväganden, varför bolaget behöver mer tid till förberedelser.

Domstolen beslutade igår också att ge Nordkalk ytterligare tid att förebereda ärendet.