Minus 95 miljoner för Gotlands sjukvård

1:29 min

Hälso och sjukvården på Gotland beräknas gå med 95 miljoner back i år och det är ett betydligt sämre än väntat.

Utomlänsvården blev ännu dyrare än beräknat, liksom läkemedlen och sommaren blev också kostsam.

För 2016 ser det dock något ljusare ut, eftersom regionen får täckning för ett underskott man länge dragits med och det pågår ett bra utvecklingsarbete, som även kommer att påverka kostnaderna.

Miljöpartisten Stefaan de Maecker som är ordförande i hälso och sjukvårdsnämnden, säger att det är svårt att ta bort något inom sjukvården, eftersom sjuka patienterna måste få vård.

Men vissa saker går att diskutera, till exempel att patienterna kan vara med och betala för vissa hjälpmedel, enligt Stefaan De Maecker.