Stort inflöde av saltvatten i Östersjön räcker inte

1:55 min

Än dröjer det innan livet återvänder till de döda bottnarna utanför Gotland och torsken kan föröka sig. Det stora inbrottet av friskt saltvatten i Östersjön i vintras har visserligen förbättrat situationen – men långtifrån tillräckligt.

I vintras fick Östersjön det största inbrottet av friskt saltvatten från västerhavet på 30 år.

– Nu har det här vattnet fyllt upp det vi kallar för östra Gotlandsbassängen. Det befinner sig mellan Gotland och baltstaterna och har nått så långt norrut som ungefär i jämnhöjd med Fårö, berättar Lars Andersson, oceanograf på SMHI.

Det innebär att de tidigare helt syrefria bottnarna i området nu är syresatta.

– Men syrehalterna är inte höga, de är fortfarande under två milliliter per liter, som man brukar sätta som en gräns för biologiskt liv.

Orsaken är att syrebristen, innan saltvatteninbrottet, var så stor att det bildats svavelväte.

– Mycket av syret har gått åt bara för att få bort svavelvätet och då blev det inte mycket kvar i överskott.  

I södra Östersjön, kring Bornholm, har situationen blivit något bättre, och det fanns förhoppningar om att det stora saltvatteninbrottet skulle möjliggöra torsklek i Gotlandsdjupet igen. Men så blev det inte, visar SMHI:s mätningar.

– Nej, då behövs det fler inflöden för att få upp syrehalterna betydligt högre. Och även salthalten behöver höjas i så fall, säger Lars Andersson.

Men - om vi skulle få nya inflöden av saltvatten så är utgångsläget bättre nu än tidigare.

– Nu räcker det med några mindre inflöden för att vi ska få upp syrehalterna.

Problemet är att sådana inflöden blivit allt mer sällsynta.

– Förr i världen såg man såna här inflöden vartannat eller vart tredje år, sen 93 har det gått över 10 år mellan de här inflödena. Så nånting har hänt, om det nu är klimatförändringar eller förändrat väderläge. Men vi får hoppas att det inte dröjer 10 år till nästa utan att vi verkligen få något nu till vinter eller nästa vinter, avslutar Lars Andersson.