Mörk och farlig väg från sportarenan

1:08 min

Tillfarten till nya arenahallen för gående och cyklister kan bli en av Visbys farligaste vägar, då ingen anpassning skett av Langs väg förbi P18:s fotbollsplaner. Istället förväntas publiken använda en ny cykelväg genom skogsområdet, som leder fram hallen.

Regionens trafikingenjör Lennart Klintbom håller med att det är farligare att cykla längs Langsväg och det är därför som ny gång- och cykelväg gjorts längs elljusspåret från gamla Exhuset och fram till cykelparkeringen söder om den nya hallen.

Langsväg kommer att vara utan belysning, eftersom inga pengar och ingen planering gjorts för de trehundra meterna från Visborg till infarten för sporthallsparkeringen.

I dagsläget har inte belysningen längs cykelvägen tänts och inga markeringar eller skyltar till cykelvägen har satts upp, men de kommer snart, förhoppningsvis till invigningen, säger Lennart Klintbom.