Björn Risinger blir generaldirektör för Naturvårdsverket

Björn Risinger blir ny generaldirektör och chef för Naturvårdsverket, har regeringen beslutat.

Risinger, som är fritidsboende på Gotland, har fram till nu varit generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten. Han har också varit generaldirektör vid Fiskeriverket samt länsöverdirektör vid Länsstyrelsen i Skåne län.  Han tillträder sin nya tjänst den 1 oktober.

Ingemar Berglund tillförordnas som generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten från 1 oktober.