Leva hoppas på positivt resultat 2016

2:17 min

Trots mångmiljonförluster för Leva Kungslador och de två andra bolagen Leva Naturvänligt och Leva Montering, hoppas ägarna få verksamheten på fötter till nästa år.

Den senaste årsredovisningen visar att förlusten totalt är 2,2 miljoner kronor och att bolagens egna kapital är förbrukat.

Den svajiga ekonomin i Leva Kungsladors bolag är ingenting nytt, inte heller kritiken från revisorerna som år efter år konstaterat att det har slarvats med att betala skatter och avgifter. Dessutom har leveratörer inte betalats i tid. Och oredan i räkenskaperna sedan tidigare år gör också att det inte heller går att se om siffrorna stämmer, konstaterar revisorn.

En titt i årsredovisningen för 2014 visar att restaurangen och gårdsbutiken på Leva Kungslador haft det tuffast med minus på 1,3 miljoner kronor och tillsammans med Leva naturvänligt och Leva montering som säljer hus slutar minussiffan på över 2 miljoner kronor.

Men Henric Levin, styrelseledamot i det nya moderbolaget Njautar som äger Leva Kungslador sedan i våras, säger att det nu är mer ordning, detta på grund av den nya ägaren Karsten Inde som med sitt bolag Njautar i våras köpte Leva kungsladors bolag. Han har skjutit till två miljoner kronor och tillsatt ny vd och personal för att sköta administrationen. Och efter årets första åtta månader går Leva kungslador för första gången med ett plus på ett par hundra tusen kronor.

- Mycket av arbetet har gått åt att få ordning på allting, säger Henric Levin.

Vad talar för att det ska vända?

- Vi måste få mer intäkter, så vi ska starta med konferensverksamhet. Sedan ska vi också satsa på försäljning av våra produkter till detaljhandel och restauranger.

Förhoppningen nu är att regionen ska gå med på att sälja själva fastigheterna som Leva kungslador nu hyr, men kravet har varit att bolagens ekonomi då är stabil.

- 2016 hoppas vi på ett positivt resultat, säger Henric Levin.