Moderater vill att partiet lämnar decemberöverenskommelsen

Moderater på norra Gotland vill att partiet lämnar decemberöverenskommelsen. Men förbundsstyrelsen för Moderaterna på Gotland har valt att avslå motionen.

I motionen till Moderaternas riksstämma i höst skriver sex företrädare, bl a förre riksdagsledmoten Rolf K Nilsson,att väljarna har blivit marginaliserade genom överenskommelsen och att den svenska demokratins spelregler har satts åt sidan.

Förbundsstyrelsen för Moderaterna på Gotland har valt att avslå motionen. "M på Gotland står bakom ingången överenskommelse", säger riksdagsledmoten Jesper Skalberg.

Moderaternas riksstämma är i Karlstad den 15-18 oktober