Partierna måste hitta nya nämndemän till tingsrätten

2:37 min

Trots att det valdes nya nämndemän till Gotlands tingsrätt för mindre än ett år sedan är det redan dags att välja nya. Det draget ska förtydliga att det inte är ett politiskt uppdrag.

Socialdemokraten Conny Kristensen Gahnström är ordförande i regionfullmäktiges valberedning. Hon säger att man vill se till att det blir en "bättre spridning" på nämndemännen; att de representerar hela befolkningen.

Att det nu letas nya nämndemän igen runt om i riket beror på att det finns en önskan - från Domstolsverket - att förtydliga att nämndemannauppdraget inte är ett politiskt uppdrag. Detta fast det alltså är genom de politiska partierna nämndemännen föreslås.

Genom att redan i år göra om nämndemannavalet och låta de valda personerna tjänstgöra fyra år, räknat från årsskiftet, kommer de att sitta hela 2019 ut - och inte behöva utses efter riksdags- och kommunvalet 2018. Att nämndemannavalet på det sättet separeras från de allmänna valen skall tona ner den politiska kopplingen och ge mer fokus på att det är nämndemän som skall utses - inte politiska stolar som skall tillsättas - även om nämndemännen väljs av regionfullmäktige efter förslag från de där representerade partierna.

Men det begicks ett litet misstag då i december förra året, när de gotländska nämndemännen valdes. När klubban gick i bordet hade de valts för hela mandatperioden. I fullmäktiges protokoll står: till 2018. Detta trots att Domstolsverket redan tidigare hade aviserat lagändringar om skärpta krav för vilka som kunde komma på fråga och nyheten att nämndemännen bara skulle väljas på ett år.

Fullmäktiges ordförande Conny Kristensen Gahnström säger att hon inte riktigt kan förklara det beslutet.

- Jag vet inte varför det blev på det viset. Precis efter valet tänkte vi inte på det att det bara skulle vara ett år. Men vi måste helt klart ändra, riva upp, diskutera hur vi skall hantera hur de skall väljas igen. Det får presidiet diskutera, säger hon och tillägger att alla nämndemän vid det här laget vet att det bara var meningen att de skulle väljas på ett år. De har fått upplysningar om det från tingsrätten och Domstolsverket, säger hon.

Regeringen har en ambition att nämndemannakåren skall spegla samhället i stort. Regeringen vill därför se fler yngre nämndemän. Så partierna måste anstränga sig bättre när de föreslår namn. Nämndemannakåren har idag en genomsnittsålder mycket högre än befolkningen i stort. Det fattas nämndemän under 45 år. Över 65 är de överrepresenterade sett till befolkningens snittålder.

Socialdemokraterna, som är största parti på Gotland, fick efter valet 2014 tillsätta tolv av de totalt 40 nämndemannaplatserna, Centern, näst störst efter valet, fick nio nämndemän, Moderaterna åtta, Vänsterpartiet och Miljöpartiet fyra var, Folkpartiet fick en nämndeman, liksom de nya partierna i fullmäktige; Feministiskt initiativ och Sverigedemokraterna som också fick var sin nämndeman.

Men det är alltså inget politiskt uppdrag - det är inte politiska domar som skall fällas. Så därför är nu tanken att nämndemannavalet skall göras igen. Det återstår att se om det blir någon skillnad jämfört med nuvarande nämndemannakår på Gotland, eller om partierna föreslår omval på de som redan sitter. Conny Kristensen Gahnström kan som ordförande i regionens valberedning egentligen inte påverka helheten - sådär som en valberedning brukar göra. Hon vädjar till alla partier att tänka brett.

De som dömer i ett brottmål i tingsrätten är en juristdomare och tre nämndemän, om straffet väntas bli allvarligare än böter.