Viceamiral: Problem att kunna försvara Gotland

Det finns flera problem för Försvaret att kunna försvara Gotland, skriver viceamiralen Frank Rosenius i en artikel för Kungliga krigsvetenskapsakademien.

Rosenius skriver att ett allvarligt problem för Gotland är infrastrukturen, där ön kan bli avskuren från omvärlden, vilket inom en vecka innebär en försörjningskris. För de militära förbanden på Gotland skulle en blockad kunna vara hanterbar ett par veckor, så länge det inte pågår några krigshandlingar. Slutligen kan det mekaniserade förbandet på Gotland inte hindra angripare.

Problemet måste lösas tidigt, skriver Frank Rosenius. "Det måste presenteras en analys och åtgärdsplan som kopplar ihop Gotland med fastlandet. Här bör lösningar sökas i att utveckla vår gamla operativa profil – en långtgående integrerad samordning armé – marin – flyg och där stödfunktionerna utvecklas i samklang med de stridande enheterna."

Frank Rosenius är tidigare ställföreträdande överbefälhavare och tidigare styresman i Kungliga krigsvetenskapsakademien.