Ökad invandring ger fler jobb på Försäkringskassan

1:22 min

Försäkringskassan på Gotland har nyanställt tjugo personer till utlandsavdelningen. Den ökade invandringen till Sverige gör att fler ensamstående föräldrar har behov av underhållsstöd.

Det är den ökade flyktingströmmen och invandringen som gör att det blir allt fler ensamstående föräldrar som behöver underhållsstöd för att klara av att försörja och ta hand om sina barn. Försäkringskassans uppgift är då också att leta rätt på den andra föräldern för att se om det går att få pengar till underhåll därifrån.

För att klara av arbetsbördan har det därför anställts ytterligare tjugo handläggare, som snart ska flytta in i nya lokaler, intill de tidigare i det före detta Flextronicshuset i norra Visby.

Det nya Försäkringskassekontoret har plats för fyrtio personer, i fall det kan komma att anställas ännu fler. Och det är inte svårt att hitta kompetent personal, säger Charlotte Pettersson Franzén, områdeschef för utlandsärenden på Försäkringskassan, till P4 Gotland.