Svårare få hjälp när alkoholrådgivning stänger

1:59 min

På måndag stänger Region Gotlands alkohol- och drogrådgivning. Orsaken är den akuta bristen på socionomer, som behövs för att ta hand om ensamkommande flyktingbarn.

Alkohol- och drogrådgivningen i Visby erbjuder hjälp och behandling mot alkohol-, drog- och spelmissbruk. Men nu tvingas regionen att omprioritera.

– För öppenvården får det här stora konsekvenser, den kommer att stänga, säger Ragnar Östermark, enhetschef på Region Gotlands beroendemottagning.

– Däremot har vi fortfarande en fungerande beroendevård i drift.

Men det kommer att bli svårare att få hjälp?

– Jo, självklart. Fram till den 1 juni när de öppnar igen på alkohol- och drogrådgivningen, kommer det att vara svårare att få den här minuthjälpen, det är klart.

Orsaken till stängningen är den skriande bristen på socionomer, i kombination med det stora behovet av utredningar kring de ensamkommande flyktingbarnen. 

– Den gruppen som jobbar med alkohol- och drogrådgivning i dag kommer att få andra arbetsuppgifter, på grund av bristen på socionomer och trycket inom individ- och familjeomsorgen på utredningar. De ska jobba med utredningar av ensamkommande flyktingbarn, bland annat, säger Ragnar Östermark.

Alkohol- och drogrådgivningen tar emot ungefär 4000 samtal om året, och allt fler söker hjälp för sitt beroende. Men även om verksamheten nu kommer att hålla stängt, är den som behöver hjälp - vare sig man är anhörig eller själv har problem - alltid välkommen att höra av sig till beroendeenheten, säger Ragnar Östermark. Den som verkligen behöver hjälp ska fortfarande kunna få det - men det kommer att ske i annorlunda form.

– Vi får försöka att lösa det på något sätt, att vi tar in andra vårdgivare.

Ni kommer att köpa in behandlingar?

– Så blir det. Och de som går i behandling i dag, de kommer att få fullfölja sin behandling, säger Ragnar Östermark.

Den första juni 2016 räknar Ragnar Östermark med att alkohol- och drogrådgivningen ska kunna öppna igen.