Överförmyndarnämnden behöver fler gode män

1:36 min

Det råder stor brist på gode män till ensamkommande flyktingbarn. Anledningen är att andra kommuner har börjat placera flyktingbarn på Gotland när de själva inte har lokaler.

Den senaste veckan kom 28 personer till Gotland. Totalt finns nu 118 barn på ön och Elin Ax, jurist på överförmyndarnämnden, säger att personalen  inte hinner med.

Överförmyndarnämnden kommer nu att annonsera för att få fler att vilja bli gode män.