Övergödningen av Östersjön minskar - men inte vid Gotland

4:05 min

Minskningen av näringsämnen i Östersjön fortsätter, enligt en ny forskningsrapport. Men vid Gotland märks inte förbättringen, enligt forskaren Bo Gustafsson vid Stockholms Universitet.

- Det kommer att ta längre tid. Gotland ligger mitt ut i egentliga Östersjön, och där tar det längre tid, säger Bo Gustafsson.

Det finns stora mänger näringsämnen lagrade på bottnarna, och tillsammans med den syrebrist som uppstår när näringen bryts ned bromsas den positiva utvecklingen.

- Det ligger som en stor kompost där nere idag, säger Bo Gustafsson.

Tillsammans med forskare i Danmark och Finland har han varit med och kartlagt näringsämnen som fosfor och kväve och mängden plankton i vattnet under 111 år, från 1901 till 2012.

En sak som skulle kunna förbättra situationen är om det blir fler och kraftigare stormar, särskilt på vintern. Då kommer det ned syre till bottnarna.

Mycket av utsläppen i Östersjön kommer österifrån, Ryssland, Baltikum och Polen, och även där har man minskat utsläppen och det kommer snart att börja märkas, enligt Bo Gustafsson.

- Det tror vi kommer ha effekt på sikt, säger han.

När får vi mindre algblomning vid Gotland på sommaren?

- Det är lite svårt att säga. Det kommer nog att ta tiotals år, säger Bo Gustafsson.

Då menar du 10, 20 kanske 30 år?

- Det är svårt att säga, det är där vi är i forskningsfronten idag. Vi vet hur mycket som måste bort för att få bort algblomningarna, men vi vet inte när det skulle hända, säger han.