Flugor kan bli till hjälp för att leta tryffel

Tryffelforskaren Christina Wedén och entomologen Ingemar Struwe kartlägger vilka svenska flugor som dras till tryffel. Hittills har de hittat åtta olika flugarter, rapporterar Vetenskapsradion.

Noteras bör att tryfflarna inte ingår i allemansrätten. Vill man plocka dem behöver man därför markägarens tillstånd.

Vill du veta mer om tryffelflugorna, lyssna på Vetenskapsradions veckomagasin fredag kl 13.20.